donderdag 24 april 2014

Bevoegdheid opleggen aanslag

De bevoegdheid om een aanslag vast te stellen vervalt drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De lees verder
donderdag 24 april 2014

Loon echtgenote staat los van loon dga

Volgens de Hoge Raad moet bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van een dga geen rekening gehouden te worden met het loon lees verder
donderdag 24 april 2014

Geen compartimentering bij aanpassing deelnemingsvrijstelling

Een BV kocht in 2004 voor € 35 miljoen een 4,7%-belang in een buitenlandse beursgenoteerde vennootschap. De aankoop vond plaats in lees verder
donderdag 24 april 2014

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV

De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijging van ondernemingsvermogen is lees verder
donderdag 24 april 2014

Winstneming bij levering, toepassing landbouwvrijstelling

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is ook de regeling van de landbouwvrijstelling gewijzigd. Sindsdien is de winst op in een lees verder
donderdag 24 april 2014

Goodwillbetaling bij uitkoop vennoot

In een arrest uit 1955(!) heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de behandeling van de schadeloosstelling bij de uitkoop van lees verder
donderdag 24 april 2014

BUA en eigen bijdrage privégebruik

Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) beperkt in een aantal situaties de aftrek van omzetbelasting die in rekening is gebracht. Op lees verder
donderdag 24 april 2014

Zonder eigendom woning geen aftrek hypotheekrente

Een van de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente is (mede)eigendom van de woning. Er moet een belang bij waardeveranderingen lees verder
vrijdag 18 april 2014

Huishoudentoeslag komt er niet

De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag moest de zorgtoeslag, het lees verder
vrijdag 18 april 2014

Werking vertrouwensbeginsel

Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de gemeentelijke belastingen geharmoniseerd. Vóór deze datum werden in lees verder
1 160 161 162 163 164 167