vrijdag 15 augustus 2014

Herziening na overgang algemeenheid van goederen

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor de omzetbelasting. Degene op wie de goederen overgaan, treedt lees verder
dinsdag 12 augustus 2014

Pseudo-eindheffing hoog loon

Eén van de maatregelen om het begrotingstekort terug te brengen is de invoering van de tijdelijke pseudo-eindheffing hoog loon. lees verder
vrijdag 8 augustus 2014

Omzetting huurschuld in lening

Bij een geldlening tussen gelieerde partijen wordt voor de fiscale winstberekening uitgegaan van een zakelijke rente. De hoogte lees verder
vrijdag 1 augustus 2014

Geen MKB-winstvrijstelling voor dga

IB-ondernemers kunnen op grond van de MKB-winstvrijstelling een percentage van hun winst onbelast genieten. In feite betekent de lees verder
vrijdag 1 augustus 2014

Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winst tweemaal wordt belast. De deelnemingsvrijstelling lees verder
vrijdag 1 augustus 2014

Achterwaartse verliesverrekening

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De lees verder
vrijdag 1 augustus 2014

Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst

Uitgangspunt van het Nederlandse het huwelijksvermogensrecht is de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie niet van lees verder
vrijdag 25 juli 2014

Overname exploitatie onderneming

Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag of een ondernemer zijn onderneming had overgedragen tegen een lees verder
vrijdag 25 juli 2014

Onduidelijke bepaling over overname leaseauto bij einde dienstverband

De leaseregeling van een werkgever bevatte een bepaling waardoor bij einde dienstverband de werknemer verplicht kon worden om het lees verder
vrijdag 25 juli 2014

Aanvullend actieplan mkb-financiering

In de vorm van het aanvullende actieplan mkb-financiering neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ers te lees verder
1 160 161 162 163 164 176