Top 10 proposals from Prince’s Day 2023

1. First step taken to tighten up business succession scheme (BOR) The aim of the business succession scheme (BOR) and transfer facility (DSR) is to remove, as far as possible, the obstacles presented by the normal (high) level of taxation that applies to a business...

Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds

Pensioenakkoord In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staan de afspraken uit het Pensioenakkoord. Met de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2023 is voor zzp’ers ook de mogelijkheid geïntroduceerd om zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds....

Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd, het huishoudtype, de hoogte van het inkomen en de omvang van het...

Top 10 Prinsjesdag 2023

1. Eerste stap in aanscherping bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gezet Het doel van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) is de belemmeringen van een normale (hoge) belastingdruk bij bedrijfsopvolging zo veel mogelijk weg te nemen. U kunt...

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

Voor het eerst sinds jaren daling U draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hiermee verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De premies voor zowel de...