Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Berekening gebruikelijk loon 2023 Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die ook werkzaamheden verricht voor de bv (waaronder de dga) moet een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2023 het hoogste bedrag van de volgende bedragen: het...

Advieswijzer Bestelauto 2022

In deze advieswijzer: Wat valt onder de definitie bestelauto? Aanschaf: welke regelingen zijn er? Bijtelling: wat zijn de voorwaarden? Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm) Motorrijtuigenbelasting (mrb) Wat valt onder de definitie bestelauto?...

Belasting over broodfonds

Broodfonds Grofweg werkt een broodfonds als volgt. De deelnemende ondernemer legt maandelijks een bedrag in. Daarnaast betaalt de deelnemer eenmalig inschrijfkosten en een maandelijkse contributie. Als een ondernemer ziek wordt, krijgt deze – over het algemeen...

Meer bijtelling voor duurdere elektrische auto

Maximale verhoging € 300 De hogere bijtelling kan een automobilist maximaal € 300 extra aan bijtelling kosten. Over maximaal € 5.000 extra cataloguswaarde wordt de bijtelling immers 6% hoger. Over deze € 300 moet de belastingplichtige extra...

Strengere voorwaarden STAP-subsidie

STAP-subsidie De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per kalenderjaar en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een...