Blijf op de hoogte

Van wet- en regelgeving

Advieswijzer Bestelauto 2022

In deze advieswijzer: Wat valt onder de definitie bestelauto? Aanschaf: welke regelingen zijn er? Bijtelling: wat zijn de voorwaarden? Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm) Motorrijtuigenbelasting (mrb) Wat valt onder de definitie bestelauto?...

Belasting over broodfonds

Broodfonds Grofweg werkt een broodfonds als volgt. De deelnemende ondernemer legt maandelijks een bedrag in. Daarnaast betaalt de deelnemer eenmalig inschrijfkosten en een maandelijkse contributie. Als een ondernemer ziek wordt, krijgt deze – over het algemeen...

Meer bijtelling voor duurdere elektrische auto

Maximale verhoging € 300 De hogere bijtelling kan een automobilist maximaal € 300 extra aan bijtelling kosten. Over maximaal € 5.000 extra cataloguswaarde wordt de bijtelling immers 6% hoger. Over deze € 300 moet de belastingplichtige extra...

Strengere voorwaarden STAP-subsidie

STAP-subsidie De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per kalenderjaar en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een...

Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw

Verrekening loonheffingen met teruggaaf btw Een verzoek om verrekening van loonheffingen met teruggaaf btw is mogelijk als het aangiftetijdvak van de aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw. Zo kan bijvoorbeeld de...

Deadline vaststelling NOW5 verlengd

NOW De NOW was een financiële tegemoetkoming voor de loonkosten van ondernemingen die vanwege de coronacrisis met een aanzienlijke omzetdaling werden geconfronteerd. De NOW werd in eerste instantie uitgekeerd als voorschot op basis van een geschat omzetverlies....

Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer

Varianten Het rapport heeft verschillende varianten van BnG onderzocht. Er is gewerkt met drie hoofdvarianten. In de eerste is een gelijk tarief voor alle voertuigen gehanteerd, in de tweede wordt voor het tarief onderscheid gemaakt naar gewicht en gebruikte...

Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023

Minimaal minimumloon overmaken aan werknemer U kunt geen inhoudingen op het loon doen als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. U moet minimaal het wettelijk minimumloon overmaken aan uw werknemer. Een uitzondering is als uw werknemer u een...

Vier uw sinterklaasfeest fiscaal vriendelijk

Waar is het feest? Een belangrijke vraag hierbij is waar u het feest organiseert. Is dit bij u op de werkplek? Dan is dit fiscaal het voordeligst. De inhuur van sint en zijn pieten is dan namelijk belastingvrij, net zoals de versnaperingen zoals een stuk banketletter,...