Blijf op de hoogte

Van wet- en regelgeving

Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen

Let op! Het (mogelijk) schrappen van de korting doet niets af aan de betalingsverplichting van de premie. Kleine groep De korting betreft slechts een kleine groep van zo’n 15.000 AOW’ers. Vaak is er sprake of sprake geweest van gezondheidsproblemen,...

Urencriterium is serieuze zaak!

Urencriterium Het urencriterium houdt in dat u als ondernemer minstens 1.225 uur in het jaar in uw bedrijf werkzaam bent. Ook moet u minstens de helft van uw werkzame tijd aan uw onderneming besteden. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. Bewijslast...

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2023

Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Van welke financiële gegevens moet worden uitgegaan bij het berekenen van alimentatie? Deze...

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) De TEK is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor mkb-bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Naast de energie-intensiteitseis, geldt er nog een aantal andere...

Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering

Ambtshalve vermindering U kunt een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen tot vijf jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. U heeft bij zo’n verzoek wel minder rechten, want u kunt na afwijzing ervan bijvoorbeeld niet in bezwaar. In een zaak die voorlag...

Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb

Waarvoor VEKI? De VEKI is bestemd voor investeringen die CO2 besparen en zonder subsidie een terugverdientermijn hebben die langer is dan vijf jaar. Investeringen met een kortere terugverdientermijn moeten bedrijven namelijk al verplicht uitvoeren. Het betreft onder...

Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee

Minimaal 4 weken vakantie met behoud van loon Werknemers hebben jaarlijks recht op minimaal vier weken aan wettelijke vakantiedagen (viermaal de wekelijkse arbeidsduur), waarin het loon wordt doorbetaald. Doorbetaling van loon heeft tot doel dat werknemers zich...

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend

Box 3 in 2022 In 2022 wordt uw box 3-inkomen nog op twee manieren berekend: volgens de oude manier, waarbij wordt uitgegaan van forfaits en een fictieve verdeling van uw vermogen, en volgens de nieuwe manier, waarbij wordt uitgegaan van forfaits en de daadwerkelijke...

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2023

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in...