een slimme zet

Accountants & Belastingadviseurs Driebergen

Nieuws

Afbeelding bij De fietsregeling en de investeringsaftrek

De fietsregeling en de investeringsaftrek

26 februari 2021 - De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van de zaak kunt krijgen.

Afbeelding bij Advieswijzer Estate planning 2021

Advieswijzer Estate planning 2021

25 februari 2021 - Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Afbeelding bij Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

24 februari 2021 - Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

Afbeelding bij Advieswijzer Eigen woning 2021

Advieswijzer Eigen woning 2021

23 februari 2021 - Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (43% in 2021).

Afbeelding bij Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

23 februari 2021 - Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

Afbeelding bij Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

22 februari 2021 - Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

Afbeelding bij Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto’s

Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto’s

22 februari 2021 - Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd.

Afbeelding bij Meldpunt voor achterstallige betalingen

Meldpunt voor achterstallige betalingen

19 februari 2021 - Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb.

Afbeelding bij Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

18 februari 2021 - Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.

Afbeelding bij Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?

Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?

17 februari 2021 - De regeling voor de fiets, die vanaf 2020 geldt, maakt een einde aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak. Daarbij gaan wij uit van een ondernemer die op de eigen bedrijfsactiviteiten geen btw-vrijstelling toepast.