Blijf op de hoogte

Van wet- en regelgeving

Advieswijzer Informatieplicht energiebesparing 2023

In deze advieswijzer geven we aan wat deze plichten voor u in de praktijk betekenen en hoe u aan deze plichten kunt voldoen. Ook treft u aan waar u voor nadere informatie terechtkunt. Energiebesparingsplicht Als ondernemer heeft u een energiebesparingsplicht als u in...

Meer vrachtwagens betalen bzm per 1 oktober 2023

Bzm U moet bzm betalen als uw vrachtauto bestemd is voor het vervoer van goederen, u ermee op de snelweg wilt rijden en als de toegestane maximummassa van de vrachtauto(combinatie) 12.000 kg is of meer.  Let op! Dit betekent dat het gewicht van de...

Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024

Energie-investeringsaftrek De energie-investeringsaftrek (EIA) is een extra fiscale aftrek op de winst die ondernemers krijgen als ze investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. De extra aftrek komt bovenop de normale afschrijvingsbedragen. De bedrijfsmiddelen...

Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024 fors lager

De verlagingen vloeien onder meer voort uit de wens de verschillen in fiscale behandeling tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. Verlaging mkb-winstvrijstelling De mkb-winstvrijstelling wordt in de plannen van het (demissionaire) kabinet verlaagd van 14% in...

Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?

Vergoeding proceskosten Als u een vergoeding van uw proceskosten krijgt, wordt uitgegaan van vaste bedragen. U krijgt in beginsel dus niet uw werkelijke proceskosten vergoed. Dit is alleen anders als u kosten heeft moeten maken omdat de inspecteur – soms tegen...

Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024

Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever diverse zaken belastingvrij vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Een bekend voorbeeld is het kerstpakket of een bonus. Blijven de vergoedingen binnen de zogenaamde ‘vrije ruimte’, dan...

Top 10 proposals from Prince’s Day 2023

1. First step taken to tighten up business succession scheme (BOR) The aim of the business succession scheme (BOR) and transfer facility (DSR) is to remove, as far as possible, the obstacles presented by the normal (high) level of taxation that applies to a business...

Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds

Pensioenakkoord In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staan de afspraken uit het Pensioenakkoord. Met de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2023 is voor zzp’ers ook de mogelijkheid geïntroduceerd om zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds....