Header

Vandaag is al weer de laatste dag van deze maand. Onderstaand treft u een selectie van nieuwsartikelen die wij de afgelopen maand op onze website hebben geplaatst.

Kijk ook eens naar onze advieswijzers. Hierin worden belangrijke onderwerpen verder uitgewerkt.

Mocht u vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet

Oliemans Accountants

---

Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?

U hoeft werkkleding niet af te rekenen als voor deze kleding een ‘nihilwaardering’ geldt. Voorwaarde daarbij is tevens dat deze kleding door u ter beschikking wordt gesteld. Dit betekent dat de

Lees verder

---

Wanneer wordt pensioen in eigen beheer nu afgeschaft?

Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd uitgesteld, staat deze nu weer op de rails. De indexatiekwestie die aanleiding was voor dit uitstel, is opgelost. Als alles

Lees verder

---

Inhoudingsverbod op minimumloon

Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen

Lees verder

---

Handige rekentool voor Loonbelastingtabellen 2017

Voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen die u moet inhouden op het loon van uw werknemers, dient u gebruik te maken van de loonbelastingtabellen van de Belastingdienst

Lees verder

---

Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017

Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u de top 10 van veranderingen per

Lees verder

---

Stop belastingvrij met roken

U kunt een cursus stoppen met roken onbelast aanbieden als deze samenhangt met uw verplichtingen op grond van de Arbowet. Voorwaarde hiervoor is dat de cursus deel uitmaakt van uw arboplan en dat u

Lees verder

---