Wetsvoorstel beperking inkoop AOW
16 mei 2014

Wie verplicht verzekerd is voor de AOW kan ontbrekende verzekeringsjaren voor de AOW inkopen op het wanneer hij zich in Nederland vestigt. Daaraan worden geen verdere voorwaarden gesteld op dit moment niet.
Bij de Tweede Kamer is nu een wetsvoorstel ingediend om de inkoopregeling te veranderen. Het wetsvoorstel bevat nadere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat ontbrekende verzekeringsjaren voor de AOW kunnen worden ingekocht. Het voorstel bevat drie nieuwe eisen. De eerste is dat iemand alleen kan inkopen als hij op het moment van inkoop in Nederland verplicht verzekerd is en in Nederland of op het continentaal plat arbeid verricht. (de arbeidsvoorwaarde). Daarnaast moet de inkoper tenminste vijf jaar verplicht verzekerd zijn en moet hij tenminste vijf jaar arbeid hebben verricht. De eis van vijf jaar verplichte verzekering wordt aangeduid als de verzekeringsvoorwaarde en de eis van vijf jaar arbeid als de arbeidsverledenvoorwaarde. Deze vijfjaarsperioden hoeven niet aaneengesloten perioden te betreffen. Perioden waarin aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen bij elkaar worden opgeteld.

Ook gaat de minimumpremie per in te kopen jaar omhoog. De nieuwe minimum inkooppremie wordt gebaseerd op de huidige premie over het wettelijk minimumloon in het jaar van inkoop.

Wetsvoorstel beperking inkoop AOW

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

13 + 11 =