Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf
29 juli 2016

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bevat een vrijstelling van schenkbelasting (Successiewet) en een uitstel van inkomstenbelasting voor familiebedrijven. De overdrachtsbelasting blijkt vaak een lastig te nemen hobbel. Een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland biedt echter uitkomst.

Gevolgen voor familie-bv

Als de familie-bv voor een groot deel bestaat uit onroerend goed, dan is bij overdracht aan de volgende generatie in principe overdrachtsbelasting verschuldigd. De uitspraak zorg er nu voor dat een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting mogelijk is.

Let op! De BOR kan alleen worden toegepast op ondernemingsvermogen. De bv moet een materiële onderneming zijn. Dat houdt in dat de bv een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal moet hebben, moet deelnemen aan het maatschappelijk productieproces en een winstoogmerk heeft. Het toepassen van de BOR bij de overdrachtsbelasting scheelt een kostenpost van 6% van de werkelijke waarde van het onroerend goed!

De inspecteur van Belasting was van mening dat de vrijstelling overdrachtsbelasting niet van toepassing is op bv-situaties, maar alleen op het vermogen van een Inkomstenbelasting-onderneming. De Rechtbank is het hier niet mee eens en geeft aan dat aan het begrip materiële onderneming is voldaan.

Belemmering overdracht

De BOR neemt bij familiebedrijven een fiscale belemmering weg. De heffing van overdrachtsbelasting zou deze belemmering juist weer opwerpen. Dit is de achtergrond van de beslissing van de Rechtbank

Let op! Deze zaak is nog niet uitgekristalliseerd, want de Belastingdienst heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan!

Tip: Deze uitspraak kan mogelijk voor veel familiebedrijven gunstig uitpakken. Laat u daarom goed adviseren door onze fiscalist.

 

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

8 + 7 =