Pensioen in eigen beheer? Stel de Belastingdienst op de hoogte
14 maart 2017

Weet u al wat u gaat doen met uw in eigen beheer opgebouwde pensioen nu verdere opbouw vanaf 1 april aanstaande niet meer mogelijk is? Afhankelijk van uw keuze, zult u de Belastingdienst hiervan op de hoogte moeten stellen. Dat kan met een speciaal informatieformulier, dat vanaf 30 maart beschikbaar is.

Keuzemogelijkheden

Nu de afschaffing van het pensioen in eigen beheer rond is, is vanaf 1 april geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk. Voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken krijgt u drie jaar de tijd om te kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
  2. Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
  3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Informatieformulier

Kiest u ervoor om uw pensioen in eigen beheer af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen en wel binnen één maand na de afkoop of de omzetting. Daarvoor dient een speciaal informatieformulier dat vanaf 30 maart 2017 beschikbaar is op de site van de Belastingdienst. Met dit formulier levert u een aantal gegevens aan, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, het tijdstip van afkoop of omzetting en de fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op vier verschillende momenten.

Let op! Voldoe binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer, aan uw informatieplicht. De Belastingdienst beschouwt uw pensioenaanspraak anders als ‘onzuiver’, met alle vervelende gevolgen van dien.

Het informatieformulier moet niet alleen door uzelf worden ondertekend, maar ook door uw partner. Met deze ondertekening geeft uw partner aan de Belastingdienst te kennen dat hij/zij instemt met de keuze voor afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer. Heeft u gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting, dan moet u in het informatieformulier ook aangeven of u samen met uw partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van deze oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding.

Let op! Heeft u nog een ex-partner die recht heeft op een deel van de pensioenaanspraak, dan zal ook uw ex het informatieformulier moeten tekenen. Per (ex-)partner moet een formulier worden ingevuld.

Pensioen in eigen beheer? Stel de Belastingdienst op de hoogte

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

10 + 4 =