een slimme zet

Accountants & Belastingadviseurs Driebergen

Nieuws

Afbeelding bij Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler

Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler

8 februari 2021 - Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

Afbeelding bij Wat is voor dit jaar de bijtelling eigen woning?

Wat is voor dit jaar de bijtelling eigen woning?

5 februari 2021 - De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%.

Afbeelding bij Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar

Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar

4 februari 2021 - De overheid heeft op de site Ondernemersplein van de KvK de webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Afbeelding bij Advieswijzer Werkkostenregeling 2021

Advieswijzer Werkkostenregeling 2021

3 februari 2021 - Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2020 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.

Afbeelding bij Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen

Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen

2 februari 2021 - Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand. Vanaf 1 februari kan de inkomensondersteuning dus voor de periode vanaf 1 januari worden aangevraagd.

Afbeelding bij Premie Zvw dit jaar fors omhoog

Premie Zvw dit jaar fors omhoog

1 februari 2021 - De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt.

Afbeelding bij Woning geërfd? Bezwaar WOZ-waarde ook mogelijk

Woning geërfd? Bezwaar WOZ-waarde ook mogelijk

1 februari 2021 - Om bezwaar te kunnen maken tegen een WOZ-beschikking moet deze op uw naam zijn gesteld. Daarvoor is vereist dat u belang heeft bij de beschikking. Heeft u zojuist een woning geërfd, dan voldoet u ook aan die voorwaarde, omdat u als erfgenaam erfbelasting betaalt over de waarde van de woning.

Afbeelding bij Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd

Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd

29 januari 2021 - Heeft u een Nederlands of buitenlands landgoed in bezit, vruchtgebruik of erfpacht? Ga dan na of u het landgoed kunt laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten. Per 1 januari 2021 zijn wel de voorwaarden voor rangschikking aangescherpt.

Afbeelding bij Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling?

Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling?

28 januari 2021 - Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag of je hiervoor ook een cafetariaregeling kunt gebruiken.