een slimme zet

Accountants & Belastingadviseurs Driebergen

Nieuws

Afbeelding bij Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN

Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN

23 november 2021 - De wetgeving rond betalingen aan derden gaat vanaf 2022 veranderen. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Afbeelding bij Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

23 november 2021 - Als een werkgever aan zijn personeel een auto ter beschikking stelt, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is niet zo als de werknemer een ‘Verklaring geen privé gebruik auto’ bij de werkgever inlevert. Maar wat nu als hij hiermee te laat is?

Afbeelding bij Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

22 november 2021 - Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

Afbeelding bij Aanspraak levensloop per 1 november belast

Aanspraak levensloop per 1 november belast

22 november 2021 - Voor werknemers die nog over een zogenaamd tegoed beschikken volgens de levensloopregeling, is dit tegoed op 1 november 2021 vrijgevallen. De uitvoerder van de levensloopregeling is verplicht hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting.

Afbeelding bij Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november

18 november 2021 - Ondernemers die voor het tweede kwartaal van dit jaar TVL hebben aangevraagd, kunnen vanaf 29 november van dit jaar een verzoek tot vaststelling indienen. Deze ondernemers krijgen via email hierover bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Afbeelding bij Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

17 november 2021 - Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie bekendgemaakt. Met de nieuwe maatregelen is een bedrag van € 1,3 miljard gemoeid.

Afbeelding bij Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

17 november 2021 - Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van uw bv. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Afbeelding bij Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties

16 november 2021 - De Belastingdienst werkt sinds enige jaren met modelovereenkomsten voor de beoordeling van de vraag of er tussen opdrachtgever en -nemer een arbeidsrelatie bestaat. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen.

Afbeelding bij Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling

Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling

16 november 2021 - Heeft u een Wajonger in dienst en wilt u iets extra’s geven, dan kunt u dit extraatje het beste verstrekken via de werkkostenregeling. Alleen op deze manier wordt de Wajonger niet gekort op zijn uitkering en blijft het extraatje dus 100% netto in stand.