maandag 9 maart 2020

Check berekening LIV en LKV

Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de lees verder
maandag 9 maart 2020

Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan

De wet kent echter een vrijstelling voor geringe winsten. Dit om verenigingen en stichtingen met behulp van kleinere commerciële activiteiten in staat te stellen hun eigen broek op te houden, zonder lees verder
vrijdag 6 maart 2020

KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen

Scholen die flink investeren of al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn vaak slecht af met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Zij kunnen de btw op de aanschaf niet terugvragen lees verder
donderdag 5 maart 2020

Werktijdverkorting vanwege coronavirus?

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden lees verder
woensdag 4 maart 2020

Beperk commerciële schade door coronavirus

Controleer bestaande en nieuw af te sluiten contracten waarvan de uitvoering mogelijk beïnvloed wordt door het coronavirus. Wat is er bijvoorbeeld bepaald met betrekking tot het niet nakomen van lees verder
dinsdag 3 maart 2020

Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg

De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht voor wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig lees verder
maandag 2 maart 2020

Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden

U besluit er werk van te maken, en het lukt u om drie nieuwe werknemers te vinden lees verder
vrijdag 28 februari 2020

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt een vast bedrag en bedraagt € 1.650 bruto, gelijk aan het minimumloon. De verzekeringspremie wordt echter wel inkomensafhankelijk. Deze gaat naar lees verder
vrijdag 28 februari 2020

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

De commissie Financiën van de Eerste Kamer overweegt om, voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel, eerst advies te vragen aan de Raad van State. Dit voorstel komt op 3 maart 2020 in lees verder
donderdag 27 februari 2020

Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen lees verder
1 2 3 4 207