Nadere toelichting uitstel kostendelersnorm AOW
25 juni 2014

In de aanbiedingsbrief van de Nota naar aanleiding van het Verslag van het wetsvoorstel dat de twee woningenregel in de AOW invoert is het besluit tot uitstel van de kostendelersnorm voor de AOW aan de Tweede Kamer medegedeeld. In een brief aan de Kamer gaat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar nader op in. De invoering van de kostendelersnorm in de AOW wordt met een jaar uitgesteld vanwege de samenloop met de hervormingen in de (mantel)zorg. Het kabinet gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg.

Met ingang van 1 juli 2016 wordt door de invoering van de kostendelersnorm de AOW-uitkering stapsgewijs verlaagd naar 50% WML. Dat peil moet op 1 januari 2019 gehaald worden. Voor toepassing van andere minimumregelingen zoals de Wet Werk en Bijstand wordt de kostendelersnorm niet uitgesteld. Uit berekeningen blijkt dat huishoudens er door de kostendelersnorm op achteruit gaan maar dat het lonend blijft om samen te wonen. Het kostenvoordeel van samenwonen levert een groter voordeel op dan het nadeel van de verlaagde uitkering door de kostendelersnorm.

Nadere toelichting uitstel kostendelersnorm AOW

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

3 + 1 =