Maatregelen om onzekerheid modelovereenkomsten zzp’ers weg te nemen
20 september 2016

Deze actiepunten zijn door de Staatssecretaris opgenomen in de eerste voortgangsreportage van de Wet DBA. Hij hoopt hiermee bestaande onrust en onzekerheid rond de modelovereenkomsten zo snel mogelijk weg te nemen.

Meldpunt opdrachtgevers en opdrachtnemers

De Belastingdienst opent een meldpunt waar zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers melding kunnen doen van onbedoelde effecten van de modelovereenkomsten. Deze meldingen zullen worden geïnventariseerd en geanalyseerd om vast te stellen waar de knelpunten zitten.

Extra mensen

Daarnaast zet de Staatssecretaris meer mensen in. Momenteel beoordelen veertig personen de modelovereenkomsten. Dit wordt de komende tijd uitgebreid naar zestig personen.

Register goedgekeurde overeenkomsten

Bovendien komt er een register waarin gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of een overeenkomst met een bepaald kenmerk door de Belastingdienst is goedgekeurd. De geplande implementatiedatum is 31 oktober 2016.

Naast deze maatregelen blijft er wekelijks overleg met branches, koepels en individuele bedrijven om knelpunten zo snel mogelijk te signaleren en op te lossen. De website van de Belastingdienst zal voortdurend verbeterd worden. Tot slot kondigt de Staatssecretaris nogmaals aan dat goedwillende ondernemers geen boete krijgen.

Maatregelen om onzekerheid modelovereenkomsten zzp’ers weg te nemen

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

9 + 1 =