Kinderopvangtoeslag 2016 hoger
11 september 2015

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer invulling gegeven aan de toezegging van het kabinet om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Het kabinet trekt daar € 290 miljoen voor uit. Met ingang van 1 januari 2016 gaan alle vergoedingspercentages, dus zowel in de tabel voor het eerste kind als in de tabel voor het tweede kind, omhoog met 5,8 procentpunten. De toeslag kent maximale percentages van 93% voor het eerste kind en 94% voor het tweede kind. Door de toeslag niet tot 100% op te laten lopen wordt het uitgangspunt van de kinderopvangtoeslag dat ouders altijd een bijdrage betalen in stand gehouden.

Als bijlage bij de brief is een conceptbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvang gevoegd. Volgens dat concept gelden in 2016 de volgende maximum uurprijzen:

  • voor dagopvang € 6,89;
  • voor buitenschoolse opvang € 6,42; en
  • voor gastouderopvang € 5,52.
Kinderopvangtoeslag 2016 hoger

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

12 + 5 =