Dga heeft informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen
11 november 2016

Maakt u in 2017, 2018 of 2019 gebruik van de mogelijkheid om uw in eigen beheer opgebouwd pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan moet u daarover verplicht informatie aanleveren bij de Belastingdienst. Om welke informatie het gaat, is recent bekendgemaakt.

Keuzemogelijkheid

Nog een kleine twee maanden en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit, mits de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen. Voor het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen heeft u in 2017, 2018 en 2019 drie mogelijkheden:

  1. het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting;
  2. de fiscale pensioenaanspraak omzetten in een oudedagsverplichting;
  3. het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is vanaf 2017 echter niet meer mogelijk.

Informatieplicht

Kiest u straks voor afkopen van uw pensioen in eigen beheer of het omzetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dit met een speciaal informatieformulier doorgeven aan de Belastingdienst. Dit informatieformulier is momenteel in de maak. Inmiddels is in concept al wel bekendgemaakt welke informatie u moet aanleveren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens (zoals naam en burgerservicenummer) van uzelf en uw eventuele (ex-) partner;
  • gegevens van uw bv waarin het pensioen in eigen beheer is ondergebracht;
  • de door u gemaakte keuze: afkoop of omzetten van de fiscale pensioenaanspraak;
  • het tijdstip van de afkoop of omzetting;
  • de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraak op vier verschillende momenten: 1 januari 2015, 31 december 2015, 31 december 2016 en op het moment van afkoop of omzetting.bij omzetting in een oudedagsverplichting: of u samen met uw partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van deze oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding. 

Ook uw (ex)partner moet tekenen

U moet de informatie aanleveren binnen één maand na de afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer, dan wel de omzetting van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting. Het speciaal hiervoor bestemde informatieformulier, moet zowel door u als uw (ex-)partner zijn ondertekend. Met deze ondertekening stemt uw (ex-) partner voor de Belastingdienst in met de afkoop of de omzetting.

Ondertekening door uw ex-partner is niet nodig als destijds bij echtscheiding conversie van pensioenaanspraken heeft plaatsgevonden. Bij conversie heeft uw ex-partner een eigen recht op pensioen gekregen, dat vaak is ondergebracht bij een professionele verzekeraar. De instemming van uw ex-partner met de afkoop of omzetting, is in dat geval niet verplicht.

Let op! Het is belangrijk dat u op tijd, dus binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting, aan uw informatieplicht voldoet, anders beschouwt de Belastingdienst uw pensioenaanspraak als ‘onzuiver’, met alle vervelende gevolgen van dien. U moet dan belasting betalen over de commerciële waarde van de pensioenaanspraak en u bent ook nog eens 20% revisierente verschuldigd.

Dga heeft informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

11 + 3 =