Btw van gezamenlijke kosten in uw medische praktijk
12 oktober 2016

Werkt u als medicus samen met andere collega’s of praktijken? Dan heeft u vaak gezamenlijke kosten. Denk aan het salaris van een gemeenschappelijke secretaresse of receptioniste in een praktijk van samenwerkende huisartsen die werkzaamheden verricht voor iedere aangesloten huisarts. Deze loonkosten zijn gemeenschappelijke kosten. Bij het verdelen van die kosten bestaan btw-risico’s.

De kostenmaatschap

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde kostenmaatschap om de kosten te verdelen. Echter, als de maatschap alleen wordt gebruikt om kosten te verdelen is dat ‘oneigenlijk gebruik’. Een maatschap is namelijk een overeenkomst tussen twee of meer personen met het doel om het ontstane voordeel met elkaar te delen. De term ‘kostenmaatschap’ bestaat voor de btw niet en is in feite een verwarrend begrip.

Let op! Voor de Belastingdienst bestaat het begrip ‘kostenmaatschap’ niet.

Ook kan de Belastingdienst vinden dat het doorbelasten van de kosten aan de maten binnen de kostenmaatschap een prestatie tegen vergoeding vormt. De bedragen die de maten aan de kostenmaatschap betalen worden niet als een voor de btw onbelaste kapitaalstorting aangemerkt, maar als een vergoeding voor verrichte diensten waarover btw moet worden betaald.

Tip: U kunt hier mogelijk onder uitkomen met de kleine ondernemingsregeling (KOR). Als medici natuurlijke personen zijn en de jaarlijks verschuldigde btw minder is dan € 1.345 kunt u op basis van KOR een verzoek indienen bij de Belastingdienst om af te zien van administratieve verplichtingen.

Kosten voor gemene rekening

Een beter alternatief om de gemeenschappelijke kosten te verdelen is om één van de partijen de kosten te laten dragen en daarna een vaste verdeelsleutel overeen te komen. Deze is van tevoren vastgesteld en de verdeling gebeurt zonder winstopslag. Van belang is dat ook degene die de kosten omslaat een deel van de kosten zelf draagt. Als aan deze voorwaarden is voldaan is geen reden tot btw-heffing. Het principe van kosten voor gemene rekening kan zowel voor personeelskosten als voor overige (algemene) kosten toegepast worden.

Model  Afspraken over            Voordeel  Nadeel 
Overeenkomst tot verrekening van voor gemene rekening gemaakte personeelskosten/ algemene kosten. De verdeling van gezamenlijke personeelskosten/algemene kosten. Voorkomt btw- heffing bij de verdeling van gezamenlijke personeelskosten/ algemene kosten. Weinig flexibiliteit bij verdeling van de gezamenlijk personeelskosten/ algemene kosten.

POT-overeenkomst

Een derde mogelijkheid is het gebruik van de POT-overeenkomst. De medici sluiten dan gezamenlijk contracten met een langere looptijd. Ieder van de medici is dan dus contractpartij en moet zijn/ haar handtekening plaatsen onder het contract. Dit kan een arbeidscontract zijn maar bijvoorbeeld ook een leveringscontract voor gas, water en licht. Anders dan bij de kosten voor gemene rekening zijn aan de verdeelsleutel geen voorwaarden verbonden en bestaat er dus meer flexibiliteit.

Model  Afspraken over  Voordeel Nadeel
POT-overeenkomst  De verdeling van gezamenlijke kosten met als basis een langdurig contract. Voorkomt btw- heffing bij de verdeling van gezamenlijke kosten.
Veel flexibiliteit. 
Er moeten gezamenlijk contracten worden gesloten.

Tip: Medici die kosten willen delen zonder btw-heffing, kunnen het beste gebruik maken van kosten voor gemene rekening of de POT-overeenkomst.

Btw van gezamenlijke kosten in uw medische praktijk

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

10 + 5 =