Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf
26 juni 2017

Uitzendsector

Voorheen werden uitzendbedrijven voor de werknemersverzekeringen nog weleens in een andere sector (vaksector) dan de uitzendsector (sector 52) ingedeeld. Dit was mogelijk als meer dan de helft van het premieplichtige loon (op basis van uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding) op jaarbasis van het uitzendbedrijf kon worden toegerekend aan die vaksector. Die mogelijkheid is voor nieuwe gevallen komen te vervallen. Voor hen is de indeling in de uitzendsector verplicht.

Let op! Indeling in een vaksector is vaak voordeliger. In veel gevallen zijn de premies lager dan die in de uitzendsector. Een andere sectorindeling zit er echter niet meer in voor uitzendbedrijven.

Bestaande sectorindeling

Voor uitzendbedrijven die al vóór 25 mei 2017 zijn ingedeeld in een andere sector verandert er vooralsnog niets. Zij mogen ingedeeld blijven in de vaksector waarin zij door de Belastingdienst bij beschikking zijn ingedeeld.

Ook een uitzendbedrijf dat vóór 25 mei 2017 een aanvraag voor een andere sectorindeling heeft gedaan, kan − mits deze voldoet aan de voorwaarden − door de Belastingdienst nog worden ingedeeld in een andere sector dan de uitzendsector.

Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

13 + 13 =