Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog
21 november 2017

TandartsEigen risico ongewijzigd

In september van dit jaar werd al duidelijk dat het kabinet het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering in 2018 niet zou verhogen. Deze blijft gelijk aan 2017 en bedraagt € 385. Ook de komende jaren gaat het verplichte eigen risico niet verder omhoog. Deze blijft tot en met 2021 staan op € 385 per jaar.

Eigen bijdragen langdurige zorg

Het kabinet gaat ook de stapeling van eigen betalingen voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg beperken. Een eerste stap wordt al gezet per 1 januari 2018. Dan gaat het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de zogenoemde lage bijdrage voor langdurige zorg omlaag van 12,5% naar 10%.

In 2019 neemt het kabinet nog de volgende maatregelen:

  • De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg wordt gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen uit box 3.
  • De overgangstermijn van de lage eigen bijdrage naar de hoge eigen bijdrage voor langdurige zorg wordt verkort van zes maanden naar vier maanden.
  • Er komt een eenvoudig abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor gemeentelijke ondersteuning (Wmo-voorzieningen).
  • Er gaat een maximum van € 250 per verzekerde per jaar gelden aan de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen (GVS-geneesmiddelen).
Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

3 + 5 =