Vergoeding deskundigenrapport
22 augustus 2014

Bij een bezwaar- of beroepprocedure kan gevraagd worden om een vergoeding voor gemaakte kosten. Het gaat om kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en om kosten van een ingeschakelde deskundige. Om in aanmerking te komen voor toekenning van een vergoeding voor de kosten van een deskundige is niet nodig dat zijn rapport een bijdrage levert aan de beslissing van de rechter over het geschilpunt waarop het deskundigenrapport betrekking heeft. Het volstaat dat het deskundigenrapport het standpunt van de belanghebbende in de procedure over een geschilpunt waarover de rechter moet oordelen ondersteunt.

Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2012 heeft Hof Amsterdam een andersluidende uitspraak van de rechtbank vernietigd. De rechtbank had aan de belanghebbende geen vergoeding voor het door een taxateur opgestelde rapport toegekend, ondanks dat de rechtbank de WOZ-waarde van de woning van de belanghebbende lager had vastgesteld dan de gemeente had gedaan. De rechtbank kende wel een vergoeding toe voor de kosten van rechtsbijstand.

Vergoeding deskundigenrapport

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

3 + 13 =