Tips 2017 voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
22 december 2016
  1. Profiteer alleen in 2016 nog van zakelijk gebruik huurwoning

Heeft u in 2016 een nieuwe huurwoning betrokken en gebruikt u deze voor meer dan 10% zakelijk? Of bent u in 2016 uw onderneming gestart, huurt u een huurwoning en gebruikt u deze voor meer dan 10% zakelijk? Dan zijn er mogelijkheden om de huur in aftrek te brengen op uw winst, ook als u niet beschikt over een zelfstandige werkruimte. U moet dan wel een correctie aanbrengen ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen.

Of en hoe u in uw situatie van deze mogelijkheid gebruik kunt maken, is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke omstandigheden. Overleg daarover met onze adviseurs.

Tip:

Is de huur aangevangen voor 2016 of bent u uw onderneming voor 2016 gestart, dan kunt u alleen nog een beroep doen op deze mogelijkheid als de aanslagen inkomstenbelasting over het jaar van aanvang huur of start onderneming nog niet onherroepelijk vaststaan.

Let op!
Door een wetswijziging die onlangs is toegevoegd aan het Belastingplan 2017 is het met ingang van 1 januari 2017 niet meer mogelijk  om deze aftrekpost toe te passen. Beschikt u over een zelfstandige werkruimte die voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden (onder meer eigen opgang, eigen sanitair) in of van waaruit u voldoende inkomen genereert? Dan blijft de aftrek mogelijk, ook vanaf 2017.

  1. Vanaf 2017 meer aftrek algemene kosten

Het aftrekpercentage van  gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters gaat met ingang van 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. Dit betekent dat deze kosten vanaf 2017 voor 6,5% meer aftrekbaar zijn dan in 2016.

Het gaat om de volgende in aftrek beperkt kosten en lasten die verband houden met:

  • Voedsel, drank en genotmiddelen,
  • Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, en
  • Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Al jarenlang is in de wet bepaald dat deze kosten tot een bedrag van € 4.500 niet in aftrek komen op de winst. Naar keuze kan de belastingplichtige ook kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar bedrag van € 4.500, 26,5% van de genoemde kosten niet in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten is dan wel aftrekbaar. Vanaf 2017 is nog maar 20% van genoemde kosten niet aftrekbaar (en 80% dus wel aftrekbaar). Het bedrag van € 4.500 blijft gelijk en wordt niet verlaagd.

Let op!
De hiervoor beschreven aftrekbeperking geldt alleen voor IB-ondernemers en resultaatgenieters. In de vennootschapsbelasting geldt de aftrekbeperking ook als er werknemers in dienst zijn. Voor de vennootschapsbelasting blijft het aftrekpercentage staan op 73,5% en geldt de verhoging van het aftrekpercentage naar 80% niet.

  1. Profiteer van de ondernemersfaciliteiten

Om te kunnen profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek, zult u moeten voldoen aan het urencriterium. U moet dan in een jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van uw totale werktijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren zodat u bij vragen of controle van de Belastingdienst kan aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

Let op!
Voor de MKB-winstvrijstelling hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrekken (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) met 14%. Bij een verlies verkleint de mkb-winstvrijstelling dit verlies. De vrijstelling is in dat geval dus nadelig.

  1. Spaar voor uw oude dag

U kunt als ondernemer geld opzijzetten binnen uw onderneming voor uw oude dag. Dit geld reserveert u in de oudedagsreserve. Voldoet u aan het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u bij voldoende eigen vermogen een deel van de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 9,8% van de winst. Het maximumbedrag bedraagt € 8.774.

Let op!
De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met uw onderneming, zult u moeten afrekenen. Overleg daarom met onze adviseurs of toevoegen aan de oudedagsreserve in uw geval raadzaam is.

  1. Zet uw stakingwinst om in een lijfrente

Staakt u uw onderneming in 2016? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Doet u dit in 2017, dan is de premie nog aftrekbaar in 2016 mits deze voor 1 juli 2017 is betaald. Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente.

Tip:

Brengt u uw onderneming in een bv in, dan kunt u de lijfrente ook onderbrengen bij de bv in plaats van bij een bank of verzekeraar. Buiten het voordeel dat u niet hoeft af te rekenen over (een deel van) de stakingswinst, behoudt u dan ook meer werkkapitaal beschikbaar in uw bv. Bespreek met ons de mogelijkheden en voorwaarden.

 

  1. Overweeg een bv

Ga na of de bv-vorm aantrekkelijk voor u is. De oprichting van een bv is tegenwoordig vrij eenvoudig, maatwerk is mogelijk en het storten van minimaal € 18.000 hoeft al jaren niet meer. Of de bv-vorm voor u aantrekkelijk is, hangt af van veel factoren en uw persoonlijke situatie. Het is niet eenvoudig te bepalen vanaf welke winst de bv-vorm fiscaal aantrekkelijker is, omdat dit bijvoorbeeld mede afhankelijk is het salaris dat u moet genieten uit de bv en de wijze waarop u om wilt gaan met de winsten (oppotten of uitkeren). Daarnaast kunnen er ook andere redenen zijn om voor een bv te kiezen. Denk daarbij bijvoorbeeld het beter beschermen van het privévermogen.

Tip:

Overweegt u de bv-vorm, overleg dan met onze adviseurs.

Tips 2017 voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

8 + 15 =