Starters

Startende ondernemers gaan vaak met veel enthousiasme van start. Sommige starters bereiden zichzelf erg goed voor anderen wat minder.
In alle gevallen is de startfase van een onderneming de meest belangrijke. Als er bepaalde zaken in het begin niet goed geregeld worden dan kunt u daar later veel hinder van ondervinden.

Oliemans Accountants begeleidt de starter in deze fase.
Onze ondersteuning bestaat onder andere uit:
– Beoordelen ondernemingsplan
– Voorbereiding financieringsaanvraag bij bank
– Opzet van de boekhouding en salarisadministratie
– Maandelijks de administratie bijwerken
– Controleren of de onderneming nog op koers ligt

Wij hebben een uitgebreid netwerk binnen de verschillende banken en kunnen u op een snelle en doeltreffende wijze begeleiden in de financieringsaanvraag.
Als starter heeft u veel vragen. Download het handboek ondernemen van de belastingdienst hier vindt u veel handige informatie. Daarnaast hebben wij zelf een kort en bondig document geschreven vanuit onze eigen ervaring. Download hier onze Startershandleiding.
Natuurlijk zijn wij altijd bereid uw vragen te beantwoorden.

Laat uw eerste stap op het ondernemersgebied gelijk een slimme zet zijn en schakel ons in u te ondersteunen.