Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid
5 oktober 2017

WGA uitkering

Onlangs vocht een belastingplichtige zijn definitieve aanslag aan omdat deze afweek van zijn voorlopige. In de voorlopige aanslag was zijn WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten) aangemerkt als inkomen uit tegenwoordige arbeid. Bij de definitieve aanslag werd de uitkering als inkomen uit vroegere arbeid aangemerkt en kwamen daardoor de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te vervallen.

Fout Belastingdienst?

Volgens de belastingplichtige was een en ander een fout geweest van de Belastingdienst, die de inkomsten in zijn vooraf ingevulde aangifte foutief hadden toegedeeld. De inspecteur bestreed dit, maar de rechter maakte aan deze onduidelijkheid een eind met de mededeling dat een belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor het correct invullen van zijn aangifte.

Let op! Het is dus niet van belang of een vooraf ingevulde aangifte door de Belastingdienst al dan niet correct is ingevuld. U dient een vooraf ingevulde aangifte altijd te controleren en eventuele fouten dient u zelf te herstellen.

Tip: Controle van de vooraf ingevulde aangifte is altijd raadzaam, want een eventuele fout kan ook in uw nadeel uitwerken. Door de fout over te nemen doet u zichzelf dan tekort.

Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

4 + 6 =