een slimme zet

Accountants & Belastingadviseurs Driebergen

Nieuws

Afbeelding bij Verhuur of andersoortige dienst?

Verhuur of andersoortige dienst?

2 mei 2014 - Verhuur is in de regel een passieve activiteit die alleen verband houdt met het tijdsverloop. Het passieve karakter gaat verloren

Afbeelding bij Bevoegdheid opleggen aanslag

Bevoegdheid opleggen aanslag

24 april 2014 - De bevoegdheid om een aanslag vast te stellen vervalt drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De

Afbeelding bij Goodwillbetaling bij uitkoop vennoot

Goodwillbetaling bij uitkoop vennoot

24 april 2014 - In een arrest uit 1955(!) heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de behandeling van de schadeloosstelling bij de uitkoop van

Afbeelding bij BUA en eigen bijdrage privégebruik

BUA en eigen bijdrage privégebruik

24 april 2014 - Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) beperkt in een aantal situaties de aftrek van omzetbelasting die in rekening is gebracht. Op