een slimme zet

Accountants & Belastingadviseurs Driebergen

Nieuws

Afbeelding bij Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

23 mei 2014 - Ontslag op staande voet is een ingrijpende manier van beëindiging van een dienstbetrekking. Daarom vereist ontslag op staande voet

Afbeelding bij Verlies schaarse deskundigheid

Verlies schaarse deskundigheid

23 mei 2014 - Tijdens de looptijd van de 30%-regeling mag de buitenlandse werknemer van baan wisselen. Wel dienen de nieuwe werkgever en de

Afbeelding bij Pseudo-eindheffing hoge lonen

Pseudo-eindheffing hoge lonen

21 mei 2014 - Een van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de pseudo-eindheffing hoog loon. Deze maatregel zou aanvankelijk

Afbeelding bij Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap

16 mei 2014 - Het arbeidsrecht kent een zogenaamde ketenbepaling. Die bepaling houdt in dat er een maximum wordt gesteld aan de duur van en het

Afbeelding bij Amsterdam Arena is geen museum

Amsterdam Arena is geen museum

16 mei 2014 - Voor de tweede keer ligt er een procedure over de toepassing van het lage tarief van de omzetbelasting op rondleidingen door de

Afbeelding bij Regresvordering op echtgenoot

Regresvordering op echtgenoot

16 mei 2014 - Een regresvordering op de echtgenoot die een onderneming drijft is een werkzaamheid voor de inkomstenbelasting. Een