vrijdag 18 april 2014

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet zich voor als een lees verder
vrijdag 11 april 2014

Bovenmatig deel vergoeding vormt loon

Een werkgever kan de kosten van vervoer van een werknemer belastingvrij vergoeden tot een bedrag van € 0,19 per kilometer. Is de lees verder
vrijdag 11 april 2014

Uitstel van betaling

Naar aanleiding van berichten in de media zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de omvang van en de lees verder
vrijdag 11 april 2014

Wel of geen overgang onderneming?

Bij de overgang van een onderneming blijven de arbeidsovereenkomsten van het in de onderneming werkzame personeel in stand. Voor lees verder
vrijdag 11 april 2014

Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid

Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zijn verweven worden, al dan niet op verzoek, bij beschikking lees verder
dinsdag 8 april 2014

Geen recht op WW door verwijtbare werkloosheid

Een werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering als hij verwijtbaar werkloos is geworden. Daarvan is sprake als de lees verder
dinsdag 8 april 2014

Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen

Volgens de Hoge Raad is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet van toepassing op vermogensbestanddelen die pas na de lees verder
dinsdag 8 april 2014

Wereldwijd non-concurrentiebeding

De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet onredelijk hoeft te zijn. De lees verder
dinsdag 8 april 2014

Gebruikelijk loon dga als BV overig personeel heeft

Het gebruikelijk loon mag niet worden vastgesteld met de afroommethode als een BV ander personeel heeft naast de dga. Dat is de lees verder
dinsdag 8 april 2014

Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd

Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt in 50 jaar een volledig AOW-pensioen op. Per jaar wordt 2% lees verder
1 189 190 191 192 193 194