dinsdag 23 september 2014

Energiebelasting

Als gevolg van het arrest Fuchs van het Hof van Justitie EU zijn particuliere eigenaren van zonnepanelen die energie tegen lees verder
vrijdag 19 september 2014

Levensloopregeling

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht gold in 2013 dat bij lees verder
vrijdag 19 september 2014

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang lees verder
vrijdag 19 september 2014

Heffingskortingen

Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan 2015. ArbeidskortingDe lees verder
vrijdag 19 september 2014

Belastingplan 2015

Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar het de afgelopen jaren lees verder
vrijdag 19 september 2014

Aftrek buitenlandse boete

Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie lees verder
vrijdag 19 september 2014

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen voor gezinnen met lagere inkomens. lees verder
vrijdag 19 september 2014

Werkkostenregeling

De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer geldt met ingang van 2015 lees verder
vrijdag 19 september 2014

Maatregelen eigen woning

Een van de maatregelen die is getroffen om de woningmarkt te verbeteren is het toestaan van de aftrek van rente op restschulden lees verder
vrijdag 19 september 2014

Tarieven IB en LB

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,25% omhoog van 5,1% naar 5,35%. Dat wordt als lees verder
1 189 190 191 192 193 207