vrijdag 16 mei 2014

Opvolgend werkgeverschap

Het arbeidsrecht kent een zogenaamde ketenbepaling. Die bepaling houdt in dat er een maximum wordt gesteld aan de duur van en het lees verder
vrijdag 16 mei 2014

Amsterdam Arena is geen museum

Voor de tweede keer ligt er een procedure over de toepassing van het lage tarief van de omzetbelasting op rondleidingen door de lees verder
vrijdag 16 mei 2014

Regresvordering op echtgenoot

Een regresvordering op de echtgenoot die een onderneming drijft is een werkzaamheid voor de inkomstenbelasting. Een lees verder
vrijdag 16 mei 2014

Valutaverliezen in deelnemingsverhouding

De moedermaatschappij van een fiscale eenheid verwerkte in haar aangifte Vpb 2008 € 223,9 miljoen aan valutaverliezen. De aangifte lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Nieuw feit ondanks vragen over eerdere aangiften

Volgens vaste jurisprudentie mag de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting uitgaan van de juistheid van lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Verlenen van zorg in natura via bemiddelingsbureau

Een gediplomeerd verpleegkundige, ingeschreven in het BIG-register, verleende AWBZ-zorg in natura. Dat gebeurde door tussenkomst lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Verlaagde bijtelling door gewijzigde typegoedkeuring auto

Een procedure voor de rechtbank had als inzet de hoogte van de bijtelling voor privégebruik. De procedure had betrekking op een lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Prestaties tegen vergoeding

Een stichting hield zich bezig met activiteiten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. In verband met die activiteiten lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Last bij toekenning opties

Volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting komen optierechten die aan personeel zijn toegekend in aftrek op de winst op het lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Tweede navordering mag bij kwade trouw

Om een navorderingsaanslag op te leggen heeft de inspecteur in beginsel een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het lees verder
1 170 171 172 173 174 179