Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering
23 februari 2017

Op het vanaf 1 januari 2017 geldende verbod op inhouding en verrekening onder het netto wettelijk minimumloon is voor huisvestingskosten en de zorgverzekering een uitzondering gemaakt. Onder voorwaarden mag u deze bedragen nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden op of verrekenen met het loon van uw werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijke minimumloon uitbetaalt. Voor huisvestingskosten en zorgverzekering is hierop een uitzondering gemaakt.

Huisvestingskosten

De huur van woonruimte, kosten van nutsvoorzieningen en servicekosten verschuldigd aan een verhuurder mag u op het loon inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Let op! Deze uitzondering voor huisvestingskosten geldt niet voor gedetacheerde werknemers.

Voorwaarden bij het inhouden van huisvestingskosten zijn verder dat:

  • de werknemer een schriftelijk volmacht aan u verleent
  • de inhouding maximaal 25% van het bruto minimumloon bedraagt
  • een kopie van de huurovereenkomst wordt verstrekt én
  • dat de huisvesting voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. 

Let op! De 25% wordt berekend over het bruto wettelijk minimumloon. Betaling van de huisvestingskosten vindt echter plaats uit het netto bedrag dat uitbetaald wordt aan de werknemer.

Zorgverzekering

Wilt u een bedrag inhouden betreft de zorgverzekering, dan heeft u een schriftelijke volmacht van uw werknemer nodig en een kopie van zijn of haar zorgpolis. U mag vervolgens de premie van de basiszorgverzekering en de premie voor herverzekering van het eigen risico inhouden tot maximaal het bedrag van de geschatte gemiddelde nominale zorgpremie. Wilt u een hoger bedrag inhouden, dan kan dat niet als u daardoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt.

De gemiddelde nominale zorgpremie voor 2017 bedraagt € 1.241 per jaar.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht moet aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Dit betekent dat uw werknemer uitdrukkelijke toestemming moet geven en de volmacht op elk moment eenzijdig weer moet kunnen intrekken. Voldoet de volmacht hier niet aan, dan gelden de uitzonderingen op het inhoudingsverbod niet.

Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

7 + 8 =