Heeft een stichting een jaarrekening nodig?

Van administratie en advies tot jaarrekening en toekomstvisie
Maak een afspraak

Een jaarrekening voor uw stichting?

Niet voor iedere stichting is het verplicht een jaarrekening op te stellen. Dit is vanuit de wet alleen verplicht voor stichtingen die een onderneming drijven of een ANBI zijn. Maar ondanks dat het niet in alle gevallen verplicht is, is het toch verstandig een jaarrekening op te laten stellen door een accountant. Het is voor de diverse belanghebbenden van een stichting belangrijk te weten hoe het bestuur is omgegaan met hun geld of belangen. Een jaarrekening helpt u als bestuurder deze verantwoording af te leggen. Voor een ANBI is het zelfs verplicht om de jaarrekening op de website te publiceren.

Uw jaarrekening verplicht, wij helpen u graag!

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het opstellen van de jaarrekening voor stichtingen. Het leuke van stichtingen is dat er geen een hetzelfde is en dus het financieel jaarverslag ook niet. Juist deze diversiteit, een kleine stichting of bijvoorbeeld een stichting met winstoogmerk, heeft ons tot expert gemaakt. Door met het bestuur mee te denken kunnen wij de financiën zodanig inrichten dat u de gewenste gegevens heeft, maar aan de andere kant ook aan de wet en regelgeving voor uw stichting wordt voldaan. Na afloop van het jaar stellen wij de jaarrekening voor uw stichting samen, op basis van bijvoorbeeld RJ 640 richtlijn voor organisaties zonder winststreven of RJ 650 voor fondsenwervende instellingen, voorzien van een samenstellingsverklaring. 

Wij bespreken de jaarrekening met het bestuur en eventueel met de toezichthouders (RvTof RvC). Tevens werken wij goed samen met accountantskantoren die de accountantscontrole doen.

 

 

 

Het jaarverslag van uw stichting bestaat uit de volgende onderdelen

De Jaarrekening

 

De Balans
De balans met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar geeft een duidelijk overzicht.

De staat van baten en lasten
Deze staat met opbrengsten en kosten geeft u een goed inzicht.

De toelichting
De toelichtingen op de balans en op de staat van baten en lasten geeft een uitgebreider beeld.

Het Bestuursverslag

 In het bestuursverslag is de samenstelling van het bestuur en directie opgenomen.

Er wordt een activiteitenverslag gemaakt waarin de doelstelling van de organisatie is opgenomen en met welk beleid die doelstelling wordt nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste activiteiten daarin passen.

Tevens worden in het bestuursverslag bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten opgenomen. Mede als de begroting van het volgende jaar.

Ook belastingadvies voor uw stichting

Onze accountants zijn ook fiscalist, al meer dan 30 jaar geven wij advies op fiscaal gebied. Wij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Door middel van permanente scholing houden wij onze kennis up to date en kunnen u zo optimaal mogelijk adviseren. Nieuwe regelingen, aftrekposten, subsidies of een veranderde situatie, u kunt bij ons terecht.

Wij helpen uw stichting graag verder

Administratie stichting

Wij helpen u de administratie zo overzichtelijk mogelijk in te richten zodat u de juiste financiële keuzes voor uw stichting maakt.

Salaris stichting

Een arbeidsovereenkomst of loon uitkering in uw stichting, wij helpen u graag verder. 

Belastingaangfite stichting

BTW aangiftes, inkomstenbelasting of VPB, wij verzorgen alle aangiftes waar u als stichting mee te maken krijgt.

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op of bel 030 - 267 16 84

13 + 11 =