een slimme zet

Accountants & Belastingadviseurs Driebergen

Heeft u al een vertrouwenspersoon?

Dit moet ongewenste omgangsvormen op de werkvloer terugdringen en bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Tevens moet het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterken.

Beleid ongewenste omgangsvormen

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren in het kader van psychosociale arbeidsbelasting. Bij dit laatste gaat het om zaken als discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie en intimidatie. Ongewenst gedrag binnen organisaties moet te allen tijde worden voorkomen.

De Inspectie SZW stelt dat ruim 1,2 miljoen mensen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten en intimidatie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de gezondheid van werknemers en de werksfeer. Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het verminderen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Bij de vertrouwenspersoon kan de werknemer in vertrouwen zijn verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan de organisatie adviseren over beleid.

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

Deskundig

De vertrouwenspersoon moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken en heeft een geheimhoudingsplicht.

De werkgever kan kiezen voor interne of externe vertrouwenspersonen dan wel voor een combinatie van beiden. Kleinere werkgevers zullen veelal kiezen voor een externe vertrouwenspersoon.

Let op! De verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon geldt niet voor de werkgever die werknemers arbeid laat verrichten voor een tijdsduur van in totaal maximaal 40 uur per week. Dit betekent dat iedere werkgever die 1 fte of meer in dienst heeft, al onder deze wetgeving valt.

Let op! Ook al geldt er momenteel nog geen wettelijke verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon, de handhavende instantie, de Inspectie SZW, controleert hier wel op.