Eindejaarstips 2023

Top 5 eindejaarstips

Welke fiscale maatregelen kunt u dit jaar nog treffen of hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2024 gaan gelden?

Deze informatie kan voor u belangrijk zijn, wellicht kunt u er uw voordeel mee doen.
Succes met lezen, en bij vragen bel ons gerust 030 – 267 16 84.

k

Koop dit jaar nog een lijfrente!

De fiscaal aftrekbare bedragen bij aankoop van een lijfrente zijn dit jaar fors verhoogd. Voor degene met een pensioentekort is de fiscale jaarruimte voor de aftrek van lijfrentepremies in 2023 verhoogd naar 30%. Heeft u de afgelopen tien jaar niet de volledige jaarruimte benut voor de aankoop van een lijfrente, dan kan dit alsnog. Ook dit inhaalbedrag is fors verhoogd van € 8.065 naar maximaal € 38.000.

Tip!

Zorg dat u de lijfrentepremies in 2023 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2023.

Bovendien betaalt u minder belasting in box 3 als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen.

Heffingen box 3 steeds hoger

Het tarief van box 3 is in 2023 verhoogd naar 36% (31% in 2022). Het heffingsvrije vermogen is per 1 januari 2023 verhoogd van€ 50.650 naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscaalpartners). Vanaf 2027 zou er dan heffing over het werkelijk rendement moeten gaan plaatsvinden.

Tip!

Kijk naar de mix van uw bezittingen. Liquide middelen worden lager belast dan vorderingen. Zorg dat uitstaande leningen nog dit jaar worden afgelost, verkoop laag renderende aandelen/obligaties.

of

Schenk nog dit jaar aan uw kinderen. Schenkingen voor de eigen woning zijn alleen in 2023 nog mogelijk (€ 28.947)

Geen BPM voordeel meer voor bestelauto's

Btw-ondernemers die een bestelauto minstens 10% zakelijk gebruiken, hebben bij aanschaf van een bestelauto recht op
vrijstelling van bpm. Dat scheelt fors qua investering. Dit voordeel verdwijnt met ingang van 2025.
Vanaf 2025 zullen ondernemers dus ook bpm gaan betalen bij de aanschaf van bestelauto’s. Daarbij zal de grondslag
– net zoals bij personenauto’s – afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot

Tip!

Voor veel ondernemers is de aanschaf van een bestelauto een grote uitgave. In de financiële planning kan het daarom raadzaam zijn de aanschaf niet in 2025 of later te doen, maar naar voren te halen en in (uiterlijk) 2024 te plannen.

Heeft u een B.V. dan zijn deze 2 onderstaande tips belangrijk voor u.

Dividend uitkeren of niet?

Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5% op inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk) en een tarief van 33% over het meerdere.

Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2. De vraag is namelijk of het raadzaam is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024 en latere jaren. Indien u besluit over 2023 wel dividend uit te keren kunt u er voor kiezen het netto dividend nog niet uit te betalen, maar schuldig te blijven. Hierdoor is het Box 3 vermogen op 1 januari lager. Een dergelijke beoordeling en beslissing vergt maatwerk en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Overleg daarom altijd met uw (fiscaal) adviseur.

Let op dat uw schuld aan de BV onder de  € 700.000 blijft. Los de lening af, of doe een dividend uitkering. Kijk ook of het handig is gelijk meer af te lossen zodat de grens van € 500.000 wordt gehaald. Vraag ons om advies!

Bas Oliemans

Accountant

Excessief lenen aan banden gelegd

Heeft u als aanmerkelijkbelanghouder een schuld die meer bedraagt dan € 700.000, dan heeft u tot 31 december 2023 de tijd om deze terug te brengen. Doet u niets, dan bent u in box 2 belasting verschuldigd (26,9%) over het bedrag boven de
€ 700.000. In 2024 gaat deze grens verder omlaag naar € 500.000. Overleg met uw adviseur of het voordelig is om nog in 2023 dividend uit te keren gezien het feit dat het box 2 tarief in 2024 stijgt naar 33%.

SRA eindejaarstips, compleet document

Er zijn altijd veel documenten met Eindejaarstips in omloop. Wij hebben dit jaar de tips van het SRA voor u geselecteerd.

Wij vinden de tips overzichtelijk en nauwkeurig. Hieronder kunt u de PDF downloaden.

Direct contact?

Bel, mail of kom gerust bij ons langs:

Princenhof Park 15
3972 NG Driebergen

030 – 267 16 84

info@oliemans-accountants.nl

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp, mail ons!