Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens
25 maart 2016

Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen belastingplichtig. Voor zeehavens geldt een tijdelijke vrijstelling van Vpb. Volgens een besluit van de Europese Commissie verleent Nederland daardoor ongeoorloofde staatssteun aan de zeehavens. Die tijdelijke vrijstelling moet per 1 januari 2017 beĆ«indigd worden. Dat zal worden geregeld bij Koninklijk Besluit.

Het kabinet zegt in een reactie op het besluit van de Europese Commissie dat het niet tegen de invoering van de Vpb-plicht voor zeehavens is. Wel vindt whet kabinet dat voor alle zeehavens binnen de Europese Unie een gelijk regime moet gelden. Dat is nu en naar verwachting ook per 1 januari 2017 niet het geval. Om die reden betreurt het kabinet het standpunt van de Europese Commissie. Toch tekent het kabinet geen beroep aan tegen het besluit van de Europese Commissie. Wel steunt het kabinet de zeehavens in hun beroep tegen het besluit.

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

6 + 4 =