Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan
24 december 2015

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2016, inclusief de novelle, aangenomen. Dat betekent dat de lastenverlichting van € 5 miljard kan worden doorgevoerd. Bij de stemming over de wetsvoorstellen is ook gestemd over drie ingediende moties. De eerste motie betreft een oproep aan de regering om met alternatieven voor de huidige box-3 regeling te komen. Deze motie is verworpen. De tweede motie betreft een verzoek om de verhoging van de ouderenkorting in de inkomstenbelasting met € 222 structureel te maken. Deze motie is aangenomen. De derde motie betreffende het gebruik van actuelere gegevens in de modellen van het Centraal Planbureau die worden gebruikt voor arbeidsmarktstudies en de berekening van werkgelegenheidseffecten is aangehouden.

Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

13 + 1 =