Dividenduitkering vererfde AB-aandelen
11 oktober 2014

De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheid om onbelast dividend uit te keren aan mensen die aanmerkelijkbelangaandelen hebben geërfd, verruimd.
De mogelijkheid om onbelast dividend op vererfde aandelen uit te keren bestaat voor dividend dat wordt uitgekeerd binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater. In verband met de overgang van de aandelen moet bij de erflater inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking zijn genomen. Gevolg van de dividenduitkering is dat de verkrijgingsprijs van de aandelen met eenzelfde bedrag wordt verlaagd.

Civielrechtelijk moet dividend worden uitgekeerd op alle aandelen in de vennootschap. De faciliteit geldt echter alleen voor vererfde aandelen. De verruiming heeft tot gevolg dat de faciliteit ook mag worden toegepast op niet-vererfde aandelen die een erfgenaam al in zijn bezit heeft op het tijdstip van overlijden van de erflater.
Ook erfgenamen die de wettelijke 24-maandentermijn hebben laten verstrijken, kunnen desgewenst alsnog gebruik maken van de verruimde faciliteit. Zij dienen uiterlijk op 31 december 2014 een verzoek daartoe te hebben ingediend bij de inspecteur. Het dividend moet ook uiterlijk op die datum zijn genoten.

Dividenduitkering vererfde AB-aandelen

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

1 + 10 =