Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid
13 juli 2016

Sinds 1 juli 2015 is er één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

De ontslagaanvraag voor een langdurig zieke werknemer (> 104 weken) voor wie de loondoorbetalingsverplichting is opgehouden, moet voortaan verplicht met een digitaal formulier. Deze is terug te vinden op de website van UWV. Het formulier moet vervolgens via het werkgeversportaal worden geüpload. 

Tip: Later dit jaar digitaliseert het UWV ook het formulier Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de overige ontslagformulieren.

Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

12 + 8 =