Cultuurgrondvrijstelling voor zorgboerderij
25 juni 2014

Bij de waardebepaling van onroerende zaken voor de Wet WOZ blijft de waarde van bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond buiten beschouwing. Het moet dan wel gaan om cultuurgrond die in een landbouwbedrijf wordt gebruikt en het mag niet gaan om de ondergrond van gebouwen. Met bedrijfsmatige exploitatie wordt bedoeld dat de grond wordt gebruikt in een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk productieproces met de bedoeling om daarmee winst te behalen.

Volgens de Hoge Raad is de vrijstelling voor cultuurgrond van toepassing op een zorgboerderij. De helft van de totale netto winst van de onderneming was afkomstig uit de veehouderij. De rest van de winst kwam uit de zorgactiviteiten, met name uit de persoonsgebonden budgetten van personen die op de boerderij werkten. Dat waren geen baten uit de landbouw in strikte zin, maar verhinderde niet dat een landbouwbedrijf werd geëxploiteerd waarmee winst werd beoogd en behaald. Hof Arnhem had aan de hand van de feiten geconstateerd dat de grond, waarop de veestapel werd gehouden, bedrijfsmatig werd geëxploiteerd binnen het landbouwbedrijf.

Cultuurgrondvrijstelling voor zorgboerderij

Wat wordt uw volgende zet?

Ontdek hoe wij u kunnen adviseren en maak vrijblijvend een afspraak met Oliemans Accountants en Belastingadviseurs. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

15 + 1 =