Arbeidsconflict tijdens re-integratie

Na bezwaar van een werkgever tegen het besluit van het UWV werden de re-integratie-inspanningen van de werkgever alsnog als voldoende beoordeeld. Bij de uitspraak op bezwaar werd de aanvankelijk opgelegde loonsanctie ongedaan gemaakt.Tijdens de ziekteperiode van...

Kamerbrief btw-onderwerpen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele btw-onderwerpen. Het gaat om het tarief voor isolatiewerkzaamheden, de vrijstelling voor zzp-ers in de zorg en het hanteren van een ander btw-nummer dan het BSN voor zzp-ers....