donderdag 30 augustus 2018

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de lees verder
maandag 27 augustus 2018

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding. Omdat dit complexe zaken zijn, vraagt dit om deskundige lees verder
dinsdag 14 augustus 2018

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2018

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en door de Belastingdienst als een ANBI lees verder
donderdag 26 juli 2018

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2018

In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over kort gezegd de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt u 20%, over het meerdere 25%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert lees verder
maandag 2 juli 2018

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen lees verder
donderdag 24 mei 2018

Advieswijzer Ontslagrecht 2018

Er is één vaste ontslagroute: bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV; ontslag om andere, meer persoonlijk getinte redenen gaat via de lees verder
donderdag 17 mei 2018

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2018

Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen over het aangenomen werk niet betaalt, alle aannemers in de keten vóór hem hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze lees verder
maandag 14 mei 2018

Advieswijzer Verlofregelingen 2018

Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. De werknemer moet dit verlof aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts waarin de vermoedelijke lees verder
dinsdag 3 april 2018

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2018

Bij de overdracht van een persoonlijke onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert lees verder
donderdag 29 maart 2018

Advieswijzer Succesvol financieren in 2018

Welke ondernemer kent ze niet, de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een lees verder
1 2 3 4 5 10