Header

Geachte heer, mevrouw ,

De medewerkers van Oliemans Accountants wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Wellicht heeft u de komende dagen tijd onze eindejaarstips door te nemen. Er zit ongetwijfeld een tip tussen die voor u interessant kan zijn.

Ook in 2017 zullen wij u goed op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Volg onze website. Elke dag staan hier de laatste tips en ontwikkelingen. Voor belangrijke onderwerpen vindt u hier advieswijzers die dieper op het onderwerp ingaan. Zo blijft u altijd op de hoogte.

Veel leesplezier en tot in 2017.

Met vriendelijke groet,

Bas Oliemans

Eindejaarstips voor 2016

Hierbij gaan de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën: Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor ondernemers …

Lees verder

---

Tips voor de automobilist

Houd rekening met de nieuwe bijtelling vanaf 2017 Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling voor de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Alleen voor auto’s die geen CO2 uitstoten, geldt vanaf volgend jaar nog een lagere bijtelling van 4% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM).   De percentages …

Lees verder

---

Tips voor de woningeigenaar

Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Wacht daarom nog even als u wilt schenken voor de eigen woning.   De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, komt per 1 januari 2017 ook te vervallen. Hierdoor …

Lees verder

Afschaffen pensioen in eigen beheer uitgesteld

De Kamer deed dit op verzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën, omdat hij uit de praktijk heeft vernomen dat er over het afschaffen van het pensioen in eigen beheer veel onduidelijkheden

Lees verder

---

Vuistregels voor compensatie dga-partner

Er is de nodige onduidelijkheid over een eventuele compensatie aan de partner van de dga rondom de geplande afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alhoewel een compensatie sterk afhankelijk is

Lees verder

---

Catalogusprijs blijft de maatstaf voor bijtelling

Als u met een bijtelling te maken heeft omdat u rijdt in een auto van de zaak, dan wordt deze bijtelling al jaren berekend over de catalogusprijs van deze auto. Een beroep op het toepassen van de

Lees verder

---

Advieswijzer Voordelen loonkosten in 2017 en 2018

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar en vloeit voort uit de eind 2015 aangenomen Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Naast dit lage-inkomensvoordeel

Lees verder